Svako ko je jednom bio u situaciji da učestvuje u selidbi firme ili, pak da seli firmu čiji je vlasnik sasvim sigurno zna da to nije ni malo lagan posao kao što izgleda na prvi pogled. Međutim, ako se dobro organizujete interno, odnosno sa ostalim kolegama, te angažujete pravu agenciju za selidbe, činiće vam se da je selidba mačiji kašalj.

Idemo sada korak po korak, u nadi da ćemo vam olakšati ovaj posao.

Kako se pripremiti za selidbu firme

1. Dakle, prvo i najvažnije, sagledajte veličinu prostora u kome je sada smeštena vaša firma, pa je uporedite sa veličinom prostora u koji se selite. Sasvim je jasno da u slučaju seldibe u manji prostor, morate da redukujete ono što želite da nosite.

2. U dogovoru sa svim kolegama najpre napravite spisak stvari koje ćete nositi, a najbolje bi bilo da svako posebno napravi spisak stvari ili dokumenata za koje je zadužen, pa da ih tako i pakujete, a potom i raspakujete.

3. Onda pozovite knjigovođu, odnosno vaše kolege koje su zaposlene u sektoru knjigovodstva, pa sa njima pažljivo proverite koje dokumente, odnosno registratore eventualno ne morate da ponesete, a koje neizostavno morate poneti.

4. Zatim otprilike ocenite koliko će vam kutija biti potrebno i potrudite se da ih nabavite. U zavisnosti od količine kancelarijskog materijala, dokumentacije i broja zaposlenih, ali i veličine novog prostora zavisiće i mogućnosti nošenja stvari, a u smislu da ćete možda biti prinuđeni da neke od njih koje vam možda i nisu neophodne ostavite, to jest odložite na neko drugo mesto. Preporuka je da kutije ne budu preterano velike, kako bi bilo preglednije tokom raspakivanja.

5. Zamolite svakog od kolega ponaosob da upakuje svoje lične stvari, ali i one poslovne dokumente za koje je zadužen, stim da je savet da svoje stvari pakuje odvojeno od poslovnih. Zatim ih zamolite da na kutijama napišu šta se u kojoj nalazi, jer će vam sve to znatno olakšati sam čin raspakivanja, a nakon što agencija za selidbe završi svoj deo posla.
Ne zaboravite da napišete ili drugačije označite kutiju u kojoj se nalaze posebno osetljive ili lomljive stvari, kako bi radnici agencije za selidbe koje ste angažovali za ovu priliku znali gde koje kutije da pakuju u kamion ili kombi, kako bi razdvojili lomljive od nelomljivih stvari i sprečili eventualna oštećenja.

6. Obavezno pažljivo upakujte računare, laptopove, štampače, telefone i druge uređaje. Pod tim podrazumevamo da je poželjno da ih najpre obavijete stiroporom ili pak drugom vrstom zaštite, kako biste sprečili moguće oštećenje. Ukoliko ne možete da nabavite ovakvu vrstu zaštite, obratite se agenciji za selidbe koju ste odabrali, jer će vam oni sasvim sigurno izaći u susret.

7. I na kraju, kontaktirajte agenciju za selidbe koju ste odabrali i dogovorite se oko svih potrebnih detalja i precizirajte vreme selidbe.

Pre dolaska agencije za selidbu…

Na sam dan selidbe, a pre nego što stignu radnici agencije za selidbu valjalo bi da dođete u prostorije firme kako biste još jednom proverili da li je sve spakovano i da li je svaka kutija dobro označena, jer ćete time u velikoj meri olakšati i sam proces raspakivanja.

Kada stignu radnici, objasnite im po kom principu ste označavali kutije, te jasno naglasite u kojima se nalaze računari, štampači i drugi uređaji, kako bi oni znali šta da pakuju u koji deo kamiona ili kombija.
Pa kada sledeći put budete došli u situaciju da selite firmu, prisetite se ovih koraka i budite potpuno mirni, jer ćete se poštovanjem ovih smernica i odabirom kvalitetne agencije za selidbe uveriti u to da selidba ne mora biti uopšte stresna.

O nama

Firma “Selidbe Miladinović“ postoji već 7 godina. Kao porodični posao, u poslovanju se isključivo vodimo principma profesionalnosti i kvalitetom. Zadovoljstvo naših klijenata nam je potvrda i motiivacija za dalji napredak.
Sa zadovoljstvom možemo reći da smo do sada radili preko 30.000 selidbi na teritoriji cele Srbije, sa posebnim osvrtom na Beograd i Novi Sad.