prikaz ruke čoveka koji sagovorniku pruža hemijsku za potpisivanje ugovora

Iznajmljivanje stanova je postala uobičajena pojava u 21. veku i aktivnost koju praktikuje sve veći broj ljudi iz različitih razloga. Najčešće se za pomenutu opciju odlučuju oni koji traže privremeno rešenje dok ne reše stambeno pitanje i odluče se za kupovinu stana. Podstanari su često i mladi ljudi na studijama u većem gradu.

Podstanarstvo se utvrđuje činjenicom da je zakupodavac dao na korišćenje nepokretnost zakupcu, a da za to dobija određenu dogovorenu naknadu u vidu mesečne kirije.

Kada se radi o izdavanju stanova, bitno je istaći da ono predstavlja određeni vid dogovora između dve strane, radi obostrane koristi. U tom slučaju postoji šansa da jedna strana ne ispuni svoj deo dogovora, pa može doći do narušavanja prava podstanara ili stanodavca.

Najbolje rešenje je formiranje Ugovora o zakupu stana, koji na pravi način definiše prava podstanara i obaveze koje ima prema zakupodavcu. Kada se radi o ugovoru o zakupu stana, adekvatnu posredničku ulogu mogu imati agencije za iznajmljivanje stanova.

Kako izgleda Ugovor o zakupu stana?

Ugovor o zakupu stana je danas postala česta praksa kada se radi o iznajmljivanju stanova. Njime se jasno definišu prava podstanara u odnosu na zakupodavca. Ugovori mogu biti u usmenoj formi, ali se ipak preporučuje pisani oblik, kako bi se prevazišli eventualni problemi, a što je Ugovor o zakupu stana precizniji, to je bolji za zaštitu prava.

Bitni elementi ugovora o zakupu stana

Pre svega, stanodavac i zakupnik ostavljaju svoje lične podatke u sam tekst ugovora, tako da nijedna od strana ne može da opovrgne činjenicu da je učestvovala u pravno obavezujućem odnosu proisteklom iz potpisivanja pravnog akta kao što je ugovor o zakupu stana. 

Sa strane podstanara je poprilično bitno to da se navede da li je stan upisan u listu nepokretnosti, na kom se spratu nalazi, koja je lokacija, da li je u pitanju stan ili kuća i sve druge podatke koji mogu biti značajni za sam proces iznajmljivanja. 

Takođe, potrebno je navesti da li se izdaje ceo stan ili samo jedan deo i to da li se stan izdaje kao namešten ili kao prazan. 

Pored toga što podstanar treba da ima u vidu sve ono što je papirološki potrebno za lokaciju stana koji zakupljuje, bitno je istaći da postoje i određene obaveze koje on mora ispoštovati. Tu se pre svega misli na redovno i u celosti isplaćivanje dogovorene cene rente čija je visina i vreme isplate naznačeno u ugovoru. 

prikaz ruke koja potpisuje ugovor

Trajanje ugovora o zakupu stana

Zakupodavac je u obavezi da preda nepokretnost na korišćenje najkasnije onog dana koji je utvrđen kao početak trajanja zakupa.

Za podstanara je poprilično bitna činjenica da se ugovor može zaključiti na određeno i neodređeno vreme. Sigurnija opcija je svakako potpisivanje ugovora na neodređeno vreme, jer on prestaje da važi otkazom, ali se u ugovoru o zakupu stana određuje ko, kada i na koji način može otkazati ugovor o zakupu stana.

Prema Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada bliže se određuju prava podstanara u ovom pogledu. Njime se određuje rok od 90 dana za otkazivanje pomenutog ugovora, a time se obe strane osiguravaju, zakupac da ne ostane bez krova nad glavom, a zakupodavac da ne ostane bez prihoda od rente.

Kod ugovora na određeno vreme, zakupac je dužan da se iseli nakon isteka određenog roka. Ugovor na određeno vreme može se prekinuti i dogovorom obeju strana i pre isteka roka na koji je predviđen.

Koji su troškovi podstanara?

Jedna od bitnjih stavki podstanarskog života su i troškovi koje imaju potpisivanjem Ugovora o zakupu stana. Pored ugovorene kirije, zakupac stana je u obavezi  da redovno plaća sve životne troškove načinjene za vreme njegovog života u stanu uključujući električnu energiju, račun za telefon, kablovsku, internet, infostan. 

Prema Ugovoru o zakupu stana, zakupodavac je u obavezi da izjavi da stan nije pod nikakvim teretima, te se može nesmetano koristiti i živeti u njemu. Sa druge strane, zakupac je u obavezi da sanira svaku štetu nastalu tokom korišćenja iznajmljenog stanja, kao i da nakon isteka ugovora, stanje stvari u stanu bude onakvo kakvim ga je zatekao pre useljenja.

Za one manje upućene u prava koja imaju podstanari, ali i njihove obaveze, bitno je istaći da zakupodavac ima pravo da jednom mesečno obiđe stan, kao i da proveri da li su plaćeni svi računi. 

Kada se radi o iznajmljivanju stanova, jedan od troškova je i depozit, a on je novčana nadoknada u visini od najmanje jedne mesečne kirije. Na taj način se zakupodavac osigurava od nepredviđenih troškova koje nije pokrio zakupac, poput oštećenja u stanu ili otkazivanja zakupa pre isteka predviđenog roka.

dve prazne kutije za selidbu

Uloga agencije za iznajmljivanje stanova u odnosu na zaštitu prava podstanara

Potrebno je podstanarska prava posmatrati i iz ugla njihovog odnosa prema agencijama za iznajmljivanje stanova u procesu zakupa, zbog njihove velike uloge u skraćivanju potrebnog vremena za pretragu stana.

Agencije za iznajmljivanje stanova predstavljaju posrednike za izdavanje stanova. One povezuju zakupce i zakupodavce tako što prvima nude izbor velikog broja stanova za koje se mogu odlučiti, uz određenu proviziju. Sa druge strane, zakupodavci plaćaju agencijama njene usluge za reklamiranje i pronalaženje klijenata.

Za pitanje zaštite prava stanara, značajnu ulogu igra odabir određene agencije ovog tipa. U tom pogledu, bitno je odabrati licenciranu agenciju koja posluje u skladu sa zakonom, a svoju proviziju uzima tek nakon obavlljenog posla.

U današnje vreme je lakše prepoznati lažne agencije za iznajmljivanje stanova nego ranije, zbog brzine kruženja informacija putem interneta, a osim toga mogu se prepoznati i po tome što vam u nekim slučajevima ne mogu dati sve potrebne informacije.

Ukoliko je agencija ozbiljna i želi da bude konkurentna na tržištu, veoma će brinuti o zaštiti budućih stanara i korisnika sopstvenih usluga. Zadovoljni korisnici su odlični brend ambasadori i mogu privući druge potencijalne kupce, tako da se i raspitivanjem kod prijatelja možete informisati o radu agencija za iznajmljivanje stanova. 

Ne samo da su pomenute agencije posrednici za međusobno pronalaženje između zakupaca i zakupodavaca, već igraju ulogu posrednika i prilikom formiranja Ugovora o zakupu stana. U tom pogledu, mogu značajno doprineti zaštiti prava stanara, jer svojim iskustvom pomažu preciziranju određenih članova u ugovoru i time olakšavaju proces iznajmljivanja stana i jasnije definišu odnos između dve strane.

Agencija na ovaj način može uticati na visinu kirije i depozita, ali i pomoći vam da nađete stan koji odgovara baš vašim željama. Uloga posrednika i zaštitnika prava obeju strana u ovom procesu je karakteristika modernih agencija za iznajmljivanje stanova konkurentnih na tržištu.

Odaberite način selidbe koji odgovara vašim potrebama

Onima koji iznajmljuju stanove i često menjaju lokacije za život, efikasna selidba može poprilično olakšati sam proces. Pre svega je bitno odrediti način na koji želite izvršiti selidbu, a u tom pogledu se možete odlučiti za pomoć prijatelja ili za angažovanje profesionalne agencije za selidbu. 

Ukoliko se odlučite da unajmite profesionalnu firmu za transport robe i nameštaja, savetuje se i potpisivanje Ugovora o selidbi. Stanarska prava su i u ovom pogledu poprilično bitna, iako ona ne proističu iz direktnog dogovora sa zakupodavcima ili agencijom za iznajmljivanje stanova.

Međutim, potpisivanjem ugovora sa agencijom za selidbu, možete utvrditi pojedine detalje, koji mogu uticati na formiranje cene selidbe. Nakon potpisivanja ugovora, agencija je u obavezi da ispuni sve ono što je dogovoreno, a vaša prava su u tom pogledu zaštićena. 

Stoga, unajmite proverenu agenciju za selidbe koja će transport vašeg nameštaja uraditi profesionalno i efikasno. Jedino što je neophodno, jeste unapred utvrditi relaciju za transport, količinu i vrstu nameštaja, kao i neke druge pojedinosti koje će olakšati proces selidbe.

Uz dobro organizovanu selidbu, ali i detaljno upoznavanje funcionisanja podstanarskog života, preseljenje u novi dom biće sjajno iskustvo kome ćete se radovati. Nadamo se da vam je ovaj tekst pomogao pri saznavanju bitnih informacija vezanih za prava koja imate, ako se odlučite za iznajmljivanje stana.

O nama

Firma “Selidbe Miladinović“ postoji već 7 godina. Kao porodični posao, u poslovanju se isključivo vodimo principma profesionalnosti i kvalitetom. Zadovoljstvo naših klijenata nam je potvrda i motiivacija za dalji napredak.
Sa zadovoljstvom možemo reći da smo do sada radili preko 30.000 selidbi na teritoriji cele Srbije, sa posebnim osvrtom na Beograd i Novi Sad.